Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Osvetlenie v školách, škôlkach a školiacich centrách

 

Umělé osvětlení vzdělávacích zařízení se řídí mj. zákonem o ochraně zdraví při práci č. 361/2007 Sb., § 45 ve znění zákonů 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb., dále vyhláškou o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých č. 343/2009 Sb. a příslušnou technickou normou ČSN EN 12464-1:2012.

 

Ke všeobecně známým tyčinkám a čípkům přibyl v roce 2007 nový typ fotoreceptoru – světlocitlivé gangliové buňky na sítnici. Jsou citlivé zejména na modré světlo, které prostřednictvím hypotalamu působí na řadu hormonů a stimuluje organismus k aktivitě a bdělosti a synchronizuje denní (cirkadiánní) rytmus těla.

 

Běžné žárovky a zářivky poskytují jen asi 30–50 % účinného záření ve srovnání se slunečním světlem. Stejný obsah stimulující modré složky jako sluneční světlo mají zářivky NASLI, které se dodávají ve všech běžných provedeních a lze je montovat do stávajících svítidel. Jejich instalací se výrazně zvýší podíl stimulující modré složky, což vede k větší bdělosti.

 

Zářivky NASLI poskytují světlo, které se velmi podobá polednímu dennímu světlu, tedy světlo chladně bílého tónu. Vyhláška 343/2009 praví: „Barevný tón umělého světla volit pro hodnoty Em > 1000 lx chladně bílý“, což je občas předmětem dotazů. 1) Toto sdělení chápeme jako doporučení. 2) Norma určuje udržovanou osvětlenost jako minimální hodnotu a při splnění ostatních požadavků ji lze navýšit.

 

Dr. John Ott, který stál u zrodu zářivek s výborným podáním barev, v 70. letech prováděl výzkum na amerických školách. Zjistil, že ve světle podobnějším slunečnímu byli žáci soustředěnější a hyperaktivní se značně zklidnili. Prof. Hollwich koncem 70. let zjistil u pacientů pokles hladiny stresového hormonu poté, co v čekárně nechal vyměnit zářivky za plnospektrální.

 

Světlo zářivek NASLI má bohaté barevné spektrum, ve kterém jsou zastoupeny i barvy, které ve světle běžných zářivek nelze rozlišit. Proto se zářivky NASLI používají i při přípravě tiskovin a při posuzování barev v tiskárnách, zubních laboratořích nebo v malířských ateliérech. Jsou vhodnou volbou pro učebny výtvarné výchovy v uměleckých školách, kde norma požaduje světelné zdroje s indexem podání barev Ra nejméně 90.

 

Doporučení: V rámci výzkumu prováděného firmami NASLI a Bluestep si objednejte zářivky NASLI pro osazení jedné či několika tříd. Je třeba osadit všechna svítidla ve třídě. Sledujte reakce žáků i pedagogů na nové světelné podmínky. Předpokládejte počáteční rozpačité či dokonce negativní reakce. Ze zkušenosti víme, že se vše během týdne většinou vyřeší. Splnění hygienických limitů světelných podmínek je dobré po instalaci ověřit měřením.