Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Osvetlenie v administratívnych budovách

Umělé osvětlení pracovišť ve vnitřních prostorách se řídí zejména zákonem o ochraně zdraví při práci č. 361/2007 Sb. v platném znění a normou ČSN EN 12464-1:2012. Práce v administrativě je dnes synonymem pro práci s počítačem. Norma pro tyto činnosti mj. požaduje udržovanou osvětlenost 500 luxů, všeobecný index podání barev 80 a zamezení odrazů jasných předmětů na stínítku. Svítidla vhodná pro tyto účely bývají označena VDU nebo DSE.

 

Ke všeobecně známým tyčinkám a čípkům přibyl v roce 2007 nový typ fotoreceptoru – světlocitlivé gangliové buňky na sítnici. Jsou citlivé zejména na modré světlo, které prostřednictvím hypotalamu působí na řadu hormonů a stimuluje organismus k aktivitě a bdělosti a synchronizuje denní (cirkadiánní) rytmus těla.

 

Běžně používané žárovky a zářivky poskytují jen asi 30–50 % účinného záření ve srovnání se slunečním světlem. Stejný obsah stimulující modré složky jako sluneční světlo mají zářivky NASLI, které se dodávají ve všech běžných provedeních a lze je montovat do stávajících svítidel.

 

Jejich instalací se výrazně zvýší podíl stimulující modré složky, což vede k větší bdělosti, pracovní výkonnosti, snížení chybovosti a nehodovosti při práci. Tím se často zlepší i pracovní nálada a vztahy na pracovišti.

 

Světlo zářivek NASLI má navíc bohaté barevné spektrum, ve kterém jsou zastoupeny i barvy, které ve světle běžných zářivek nelze rozlišit. Proto se zářivky NASLI používají i při přípravě tiskovin a při posuzování barev v tiskárnách, zubních laboratořích nebo v malířských ateliérech.