Osvetlenie pre dobrý zrak a duševnú pohodu

Priaznivé účinky plnospektrálneho osvetlenia v porovnaní  s bežným: