Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Plnospektrální osvětlení pro zdraví dětí i dospělých

Plnospektrální osvětlení pro zdraví dětí i dospělých.

Rodiče 2.2008

Nevhodný zdroj osvětlení zhoršuje zrak, vede ke stresu a únavě.

Snad každý ví, že dítě potřebuje při psaní, čtení či kreslení dostatečné osvětlení. Jenže samotná intenzita světla nestačí, důležité je i jeho spektrální, neboli barevné složení. To totiž může ovlivnit nejen zrak dítěte, ale i jeho celkový zdravotní stav a výkonnost ve škole.

Světlo nám neslouží pouze k tomu, abychom viděli. Prostřednictvím očí totiž přímo působí na tři části našeho mozku - hypothalamus, hypofýzu a epifýzu - které ovlivňují řadu důležitých procesů v těle: hormonální rovnováhu, autonomní nervovou soustavu, hospodaření s energií a tekutinami, krevní oběh, regulaci teploty, aktivity, a dýchání, spánkový cyklus, imunitu a další důležité funkce.

Utajená moc barev

Není ovšem světlo jako světlo. Během evoluce se totiž naše tělo přizpůsobilo každodennímu působení slunce. Dnes ale trávíme většinu času v uzavřených místnostech vystavení umělému světlu, které má od toho slunečního odlišné barevné složení.

Od poloviny minulého století proběhla řada pokusů, které prokázaly například, že působení světla s dlouho vlnovou délkou, tedy červené, oranžové a žluté barvy, má za následek zvýšení produkce stresových hormonů, agresivity, krevního tlaku i tepu a urychlení stárnutí buněk. Naopak krátkovlnné fialové, modré či zelené světlo snižuje napětí i krevní tlak a podporuje regeneraci. Děti jsou přitom na podobné vlivy daleko citlivější než dospělí.

Vliv umělého světla na náš život.

Problém je ovšem v tom, že běžně používané žárovky produkují světlo s převahou žluté, oranžové a červené barvy. Díky tomu dětský organismus nadměrně stimulují, udržují jej v permanentním stresu a mohou tak přispívat k problémům se soustředěním, agresivitou a hyperaktivitou. Ještě o něco hůře působí zářivky - jejich barevné spektrum je také výrazně odlišné od slunečního záření, ale navíc nesvítí, ale blikají 50x za vteřinu. Takovou rychlost sice naše oko nezaznamená, ale mozek to přesto registruje a vnímá jako rušivé. Na západ od našich hranic se proto stále více používá ve školách, školkách, nemocnicích i domácnostech plnospektrální světlo, které se svým barevným složením blíží slunečnímu záření (jeho index podání barev Ra vyjadřující procentuelní podobnost se slunečním zářením je vyšší než 90).

Příznivý vliv plnospektrálního osvětlení na zdraví a výkonnost byl prokázán řadou studií (jedna probíhá v současné době i v ČR a SR). Co se týče vlivu na děti, v literatuře bývá nejčastěji citována práce amerického lékaře Dr. Johna Otta. Ten v roce 1973 instaloval ve dvou učebnách jedné školy plnospektrální světlo a v dalších dvou ponechal obyčejné zářivky. Rozdíly se projevily již po měsíci: studenti ve třídách s běžnými zářivkami byli častěji hyperaktivní, unavení a nepozorní. Naopak u dětí ve třídách s plnospektrálním osvětlením došlo již po jednom měsíci k výraznému zlepšení chování, výkonnosti a studijních výsledků. Dokonce i velmi hyperaktivní jedinci se výrazně zklidnili a snáze překonávali poruchy učení.Plnospektrální osvětlení ve srovnání s běžným osvětlením má pozitivní vliv i na další aspekty zdraví dětí:

§  Přispívá k oddálení zrakové únavy, což má příznivý vliv na některé zrakové vady, ale i na schopnost číst a porozumět textu

§  Stejně jako sluneční světlo zvyšuje produkci vitaminu D nutného pro správné vstřebávání vápníku, a tím pomáhá předcházet poruchám růstu.

§  Příznivě ovlivňuje metabolismus cholesterolu a hospodaření s energií, což je důležité v prevenci srdečně cévních onemocnění i obezity.

§  Pomáhá zmírnit syndrom SAD (tzv. zimní deprese).

§  Umožňuje nezkreslené vnímání barev.

§  Výrazně zvyšuje schopnost soustředění.

§  Díky snížení agresivity omezuje výskyt konfliktů na pracovišti.